Vladimír Tučapský

Narozen v roce 1958 v Novém Jičíně. Vyrůstal v Ostravě. Původním povoláním je knihkupec. 
Od roku 2005 žije v Brně a zabývá se převážně výtvarnou činností. 
Kreslí, maluje, píše příležitostné texty, dlouhodobě se věnuje autorskému komiksu.

Své komiksy šířil dostupnými prostředky od půlky osmdesátých let, posléze tiskl v oficiálních časopisech (Kometa; Tramp). V posledních letech publikuje převážně v komiksové revui Aargh! Komiksovým příběhem je zastoupen např. v publikaci Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství (2018) nebo v souboru Komiks v Brně (2015).


Obrazy vystavoval samostatně ve Štramberku (1998), v Brně (2001, 2015, 2022), Ostravě (2002), Peníkově (2002) nebo Postřelmově (2006), v Brně se účastnil několika společných komiksových výstav a projektů.

Je členem výtvarné skupiny MAZEC, kterou dále tvoří Pavel Čech, Jiří Grbavčic, Vratislav Hnátek a Petr Modlitba. Více: https://mazec.proweb.cz/

Kontakt:  vladimir.tucapsky@atlas.cz


Spoluautorem knihy

Beatles - česká stopa 


Autorská monografie VYDRŽET DO SVÍTÁNÍ (obrazy, kresby a komiksy), vydalo Analphabet Books v Brně 2021. Formát A4, 304 stran, celobarevné, cena 490 Kč ( + příp. náklady na doručení).


K dostání v distribuční síti Seqoy https://www.seqoy.cz/index.php?zobraz=detail&ref=moto&id=35986, ale také u dalších internetových prodejců knih.

Dále v Knihkupectví galerie Světlo, Kounicova 15 v Brně http://www.knihy-galerie.cz/ nebo v Muzeu Z.Buriana ve Štramberku.

A též je možno objednat u autora:

vladimir.tucapsky@atlas.cz


Webové stránky zdarma